Công trình vệ sinh nhà xưởng Công ty Dynaplast Packaging

Nhà xưởng của Công ty TNHH Dynaplast Packaging (Việt Nam) là một nhà xưởng sản xuất sản phẩm bao bì nhựa cứng. Với hệ thống xưởng dây chuyền, có nhiều ống đồng và chiều cao của nhà xưởng là 18m. Chúng tôi sử dụng chủ yếu là khung nâng để vệ sinh, bên cạnh đó cũng có giàn giáo để thực hiện nơi có khoảng trống của nhà xưởng.

Sau đây là một số thông tin và hình ảnh về vệ sinh nhà xưởng công ty Dynaplast Packaging:

Công trình nhà xưởng của Công ty TNHH Dynaplast Packaging (Việt Nam)

Công trình vệ sinh nhà xưởng Công ty Dynaplast Packaging


Thông tin công trình nhà xưởng:


 Tên Công ty: Công ty TNHH Dynaplast Packaging (Việt Nam)

 Địa chỉ: Số 20, Đường số 8, KCN Việt Nam – Singappore, TX. Thuận An, T.Bình Dương.

 Giám đốc/Đại diện pháp luật: Ông Hendra Syahputra

 Mã số thuế: 3700590818
Comments